Cash24 vay tiền nhanh chóng

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Thông tin tài khoản nhận tiền
Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ phần IDEAL TECH
Số tài khoản: 184948532
Tại Ngân hàng: TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank
Chi nhánh: Hồ Chí Minh