Lean MBA | Xây dựng Hệ thống Chiến lược Cấp cao

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

  • Thời lượng: 01 giờ 58 phút
  •  Giáo trình: 28 bài giảng
  •  Sở hữu khóa học trọn đời
  •  Cấp chứng nhận hoàn thành
  • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Giá tham khảo : 699,000VNĐ